Her er de virksomheder der er godkendt til at tage en elev

Uddannelsen veksler mellem undervisning på en erhvervsskole og praktik i en godkendt virksomhed inden for området. Uddannelsen skal samlet give eleven alsidig viden og kompetencer til professionelt at arbejde med design og fremstilling af trykte og digitale produkter og produktioner.

Virksomheden skal udarbejde en plan for elevens praktikuddannelse — elevens personlige uddannelsesplan — som værktøj til virksomhedens planlægning og styring af elevens praktikuddannelse.

Læs mere på ug.dk.

Er virksomheden ikke godkendt, hjælper skolen eller fagligt udvalg gerne med det.

Det faglige udvalg godkender virksomheden på baggrund af virksomhedens ansøgning og eventuelt besigtigelse af virksomheden. Herefter foretager udvalget en helhedsvurdering og træffer afgørelse om godkendelse. Ansøgninger om godkendelse behandles hurtigst muligt og inden for 14 dage.

Ved spørgsmål om virksomhedsgodkendelse kontakt sekretariatet på telefon 33 11 45 11 eller guu@grafiske-uddannelser.dk

 

Udvalg af branchens muligheder

Hvis du ønsker at synliggøre din virksomhed via nedenstående oversigt kan du tage kontakt til Grafisk Uddannelsessekretariat guu@grafiske-uddannelser.dk

heyday-logo
Heyday Heyday
lasertryk-logo-black2x
Lasertryk Lasertryk
social-logo-2
2K Denmark 2K Denmark
le-management-2
Le Management Le Management
Indlæs flere